Ochrana osobních údajů

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem a velmi si vážím Vaší důvěry. Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při práci s nimi pečlivě zohledňuji.

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.hebkyzivot.cz a www.katkamackova.cz, mými potenciálními klienty
a zájemci o mé služby. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 
Osobní údaje zpracovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupuje v účinnost 25.5.2018, a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje.
Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR - Nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení (EU) 2016/679 (odkaz vede na text tohoto předpisu, a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu odkazuji). 
 
Kdo je správce?
Jsem Kateřina Macková, Paťanka 2617/17, narozena 1. 7. 1980,
a provozuji webovou stránku www.hebkyzivot.cz a www.katkamackova.cz.
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.
 
Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese latkovky@email.cz.
 
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plnímdle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi sami poskytnete, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy - v konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách. Osobní údaje pak putují do elektronické databáze, aplikace pro chytrou přípravu a odesílání mailů. Díky ní zajistím, že vám ode mě následně budou chodit jen ty mailové zprávy a elektronické produkty (e-booky), které chcete.

Kromě uvedení údajů do webových formulářů k nám vaše data doputují i v případě, že je uvedete v podpůrné FB skupině. Ve výjimečnějších případech půjde o údaje poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, kterých jste se zúčastnili, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy - například zaslání informačních materiálů

● marketing - zasílání newsletterů - Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-
mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních
sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od posledního stažení produktu zdarma či osobního kontaktu. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu - pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob, nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.
 
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.
 

Moje webové stránky lze procházet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je s takovou péčí, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
 
Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mám přístup pouze já. Nepředávám je dále žádným spolupracovníkům.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami,
využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já, a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook, Google
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
 
Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: latkovky@email.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje
zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní, nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a předat je jinému správci, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, s tím, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 
Tady potřebuji alespoň 30 dní.
 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje od sebe, ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na váš e-mail.
 
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat
mě, abych s tím mohla něco udělat, a případné pochybení napravit.
 
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li mým zákazníkem na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 
Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří případně budou v budoucnu zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu
osobních údajů, kterou najdete ZDE >>